בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - אימון צוות תחרותי בדרך לשיוט אמיר רוסו ז"ל