בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - שיוט לזכר אמיר רוסו ז"ל 2016