בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - קורס מרוכז בקפריסין