בית הספר לשייט ורדי ולה - הפלגה לימודית בחו"ל
 *
 *
 *