בית הספר לשייט ורדי ולה - הצטרפות לארגון ISSA
 *
 *
 *
 *