בית הספר לשייט ורדי ולה - פלוטילה בתאילנד
 *
 *
 *