בית הספר לשייט ורדי ולה - מבצע חמישים שנה
 *
 *
 *